@.อ่านละคร.นาคี.นางอาย.ดวงใจพิสุทธิ์.@

อ่านละครเรื่อง ปดิวรัดา

อ่านละครเรื่อง ปดิวรัดา [ตอนล่าสุดคลิก]

ละครเรื่อง ปดิวรัดา บทประพันธ์โดย สราญจิตต์
ละครเรื่อง ปดิวรัดา บทโทรทัศน์โดย นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์
ละครเรื่อง ปดิวรัดา กำกับการแสดงโดย สมจริง ศรีสุภาพ
ละครเรื่อง ปดิวรัดา ผลิตโดย บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด
ละครเรื่อง ปดิวรัดา ออกอากาศ ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20-22.50 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดงนำใน ละคร ปดิวรัดา

จิรายุ ตั้งศรีสุข รับบท ศรัณย์
ราณี แคมเปน รับบท รินระพี
ณัฐวรา วงศ์วาสนา รับบท ดวงสวาท
จินตหรา สุขพัฒน์ รับบท คุณหญิงแก้ว
สาวิตรี สามิภักดิ์ รับบท คุณหญิงเพ็ญแข
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี รับบท เจ้าคุณบำรุงประชากิจ
ศุภกร กิจสุวรรณ รับบท เสือขาว
อัศนัย เทียนทอง รับบท อรุณฤกษ์
พิมพ์ทอง วชิราคม รับบท บราลี / บารนี บำรุงประชากิจ
อารดา อารยวุฒิ รับบท บุรณี บำรุงประชากิจ
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ รับบท ชรัตน์ ระพีพันธุ์
พศิน เรืองวุฒิ รับบท พณิช
วิทวัส สิงห์ลำพอง รับบท คุณชายนริศ
รอน บรรจงสร้าง รับบท เสนอ
ดารณีนุช ปสุตนาวิน รับบท แม่สาย
วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล รับบท เสริม
สมมาตร ไพรหิรัญ รับบท พระพิจารณ์
ณัฐฐา ลอยด์ รับบท ช้องนาง
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบท มหินทร์ (พ่อดวงสวาท)
กรองทอง รัชตะวรรณ รับบท นิจ (แม่ดวงสวาท)
สมภพ เบญจาธิกุล รับบท ท่านผู้ว่าฯ
ปริศนา กล่ำพินิจ รับบท ภรรยาผู้ว่าฯ
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท นายอำเภอปิยะ
ธนายง ว่องตระกูล รับบท โชติ
ปิยะ วิมุกตายน รับบท สารวัตร
ศานติ สันติเวชกุล รับบท กำนันคล้าย
จอย ชวนชื่น รับบท น้อย (เมียกำนันคล้าย)
จารุณี บุญเสก รับบท เนื่อง
นิรุติ สาวสุดชาติ รับบท เสือชิน
เรืองฤทธิ์ วิสมล รับบท เสือบาง
วุฒิวัฒน์ ฐิติจรัสธนโชติ รับบท ขุน
วิฑูรย์ ลิ่วลักษณ์ รับบท เสือกิจ
ชยพล อินทรวงศ์ รับบท เสือสิง
อิชย์ชยาภา เมธิชัยวราภาคย์ รับบท นิ่ม (ลูกสาวกำนันคล้าย)
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบท จิ้มลิ้ม
รตวรรณ ออมไธสง รับบท แจ๋ว
ศรัจจันทร์ พลอยบุศต์ รับบท พู่
วิสุทธิ์ ชาวบางพรหม รับบท เปิ่น

รายชื่อนักแสดงรับเชิญใน ละคร ปดิวรัดา

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท เจ้าคุณนิติศาสตร์ธำรง
สุปราณี เจริญผล รับบท เรียง
วิยะดา อุมารินทร์ รับบท รื่น
ชาตรี ชมพู รับบท ใบ (พ่อเสือบาง)
กฤตกร ทองแสง รับบท เสือผิน