@.อ่านละคร.นาคี.นางอาย.ดวงใจพิสุทธิ์.@

คุณชายรณพีร์[อวสาน]

อ่านละครเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนอวสาน วันที่ 1 ก.ค. 56 [ตอนจบ]
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 10-11 วันที่ 1 ก.ค. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 10 วันที่ 30 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 9 วันที่ 29 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 8-9 วันที่ 28 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 8 วันที่ 27 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 7-8 วันที่ 26 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 7 วันที่ 25 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 7 วันที่ 24 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 6-7 วันที่ 23 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 6 วันที่ 22 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 6 วันที่ 21 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 5 วันที่ 20 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 5 วันที่ 19 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 4 วันที่ 17 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 4 วันที่ 16 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 4 วันที่ 15 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 3-4 วันที่ 14 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 2-3 วันที่ 13 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 1 วันที่ 11 มิ.ย. 56
- อ่านละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์ ตอนที่ 1 วันที่ 10 มิ.ย. 56
- อ่านละครย่อเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณชายรณพีร์

รายชื่อนักแสดงนำใน ละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายรณพีร์

เจมส์ มาร์ รับบท รณพีร์
ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง รับบท เพียงขวัญ
จารุวรรณ ปัญโญภาส รับบท หม่อมเอียด
ดวงตา ตุงคะมณี รับบท ย่าอ่อน
อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ รับบท พ่อเลี้ยงอดุลย์
ฐากูร การทิพย์ รับบท อัทธ์
สาวิตรี สุทธิชานนท์ รับบท จันทน์กระพ้อ
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบท นภา
มนัสวิน นันทเสน รับบท ชนะ
พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา รับบท ยาย
อริศรา วงษ์ชาลี รับบท บุหลัน
ศศิเดช ศศิประภา รับบท ประณต
กนกร ใจชื่น รับบท บงกช
ศานติ ศันติเวชกุล รับบท เสี่ยเพ้ง
เมธัส รัตนวารีสิน รับบท ยอดยศ
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ รับบท พิมพรรณ
ปาลิดา คุ้มวงศ์ดี รับบท ไฮไล
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา รับบท ม.ล.วิไลรัมภา
จักริน ภูริพัฒน์ รับบท ขันติ
วริศ ลิ่มอติบูลย์ รับบท กำพล
สมิทธิ ลิขิตมาศกุล รับบท ศักดา
พาที สารสิน รับบท จ่าละไม
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท เดชคำแหง
ฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ รับบท ถนอม
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบท สมศรี
กรินทร์ อารีรักษ์ รับบท สมบุญ
อุษณีย์ พึ่งป่า รับบท แจ๋ว
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รับบท คุณนายทองสุข
ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท คุณนายมิ่ง
ศิรินุช เพ็ชรอุไร รับบท คุณนายสดใส

คุณชายรณพีร์ บทประพันธ์โดย : แพรณัฐ
คุณชายรณพีร์ บทโทรทัศน์โดย : นันทวรรณ รุ่งวงศ์พานิชย์
คุณชายรณพีร์ กำกับการแสดงโดย : ฉัตรชัย เปล่งพานิช
คุณชายรณพีร์ ผลิตโดย : ค่าย เมตตาและมหานิยม
คุณชายรณพีร์ ดำเนินงานโดย : ฉัตรชัย เปล่งพานิช
คุณชายรณพีร์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.25 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 น.
ทางไทยทีวีสีช่อง 3